Sa Milicom Zavetnicom o brazilskom filmu „Prvo Isusovo iskušenje“ u kome je Prorok predstavljen kao gej