Društveni dijalog na temu sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić rekla je u četvrtak na tematskom društvenom dijalogu posvećenom sistemu socijalne zašite u Srbiji da skup ima za cilj da se unapredi funkcionisanje centara za socijalni rad, te produktivniju saradnju sa civilnim društvom.

Društveni dijalog o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da bi izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije trebalo da se dobiju jasnije odredbe, veće kazne i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi. Čomić je tokom društvenog dijaloga o predlozima za izmene i dopune tog Zakona, koji je … Прочитајте више Društveni dijalog o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije